logo pam

Pla d'actuació municipal

2.1.1.2. Executar el pla director Manresa 2022
90%

Continuació del desplegament de les diferents accions programades dins del Pla Director de Manresa 2022, especialment dins dels eixos Manresa és Acollida i Manresa és Llum, i continuació i manteniment de les que estan en marxa.

Estat d'execució: Avançada (90%)
Servei: Activitat econòmica i promoció de la ciutat
Tema: Projecció de ciutat i Manresa 2022
Regidoria: Regidoria de Turisme i Projecció de la ciutat
Regidor/a: Joan Calmet Piqué
Anys execució: 2020,2021,2022,2023
Pressupost anual: 470.000
Pressupost mandat: 1.880.000
Agents implicats:

Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa, La Cova de Sant Ignasi, La Seu de Manresa, Fundació Alícia, entitats i associacions de caire econòmic, solidari, cultural i popular, entre altres.

Plans vinculats:
  • Pla de projecció exterior de Manresa 2015-202
  • Pla de senyalització turística de Manresa 202
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  11 - Ciutats i comunitats sostenibles