Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Entitats


Les entitats són el fonament de la vida associativa de la ciutat. Donen dinamisme a la cultura, l'esport, la salut; aporten valors com la solidaritat, la fraternitat; i es dirigeixen a tots els ciutadans: infants, joves, adults i gent gran.

Forma part d’una entitat i fes sentir la teva veu!

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes té per finalitat obtenir un coneixement acurat de les Entitats existents al municipi, les seves finalitats i representativitat, per tal de possibilitar una política municipal de foment de l’associacionisme local.        
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Consulta del registre d'entitats 

Servei d’associacionisme
L’ajuntament ofereix un servei d’assessorament sobre qüestions associatives: 
- elaboració d’estatuts
- inscripció als principals registres d’entitats
- formació a mida

Intervenció de les entitats al Ple municipal
Quan alguna entitat ciutadana desitgi efectuar alguna exposició davant el Ple en relació a algun punt de l’ordre del dia en la tramitació administrativa del qual hagi intervingut com a interessada, ho sol•licita a l’Alcalde, per escrit i amb una antelació mínima de dotze hores abans de començar la sessió. Amb l’autorització de l’Alcalde i a través d’un únic representant, pot exposar el seu parer durant un temps màxim de deu minuts amb anterioritat al debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. Aquest mateix representant, amb l’autorització de l’Alcalde, pot intervenir fins a un màxim de cinc minuts per respondre a al•lusions, o per a aclariments o matisacions respecte de la primera intervenció. 
Tràmit per demanar intervenir en el Ple 

Participació a les comissions informatives
Les entitats poden intervenir, amb veu però sense vot a les comissions informatives municipals, en els supòsits següents: 
a) Quan a l’ordre del dia figurin assumptes que afectin directament l’entitat interessada o l’àmbit d’actuació de la mateixa entitat. 
b) Quan es debati una proposta presentada per les pròpies Entitats interessades.

Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat