Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Participació directa


Entenem per participació directa quan els ciutadans, a títol individual o a través d'entitats, poden influïr directament en diferents aspectes de la política municipal.


Eines de participació directa

Audiència pública
L’audiència pública és la convocatòria d’una sessió extraordinària de participació i debat públic per tractar, de forma monogràfica, una matèria o qüestió d’especial transcendència per a la Ciutat. 
L’Ajuntament pot convocar audiència pública per pròpia iniciativa o per iniciativa de qualsevol dels consells municipals sectorials o territorials de participació mitjançant un escrit. 

La petició i la proposta
Els ciutadans poden formular, a títol individual o a través d’una entitat, peticions i propostes referents a actuacions d’interès local a la prestació dels serveis públics municipals. Els peticionaris o proposants poden il.lustrar i reforçar les seves raons amb l’aportació de dades, estudis i projectes.
En el termini màxim de tres mesos, les peticions i propostes són contestades per l’Ajuntament indicant la viabilitat de la seva acceptació o les causes de la desestimació. 

La iniciativa ciutadana
Els ciutadans i ciutadanes, a través d’una o més entitats ciutadanes, poden demanar a l’Ajuntament que faci una determinada activitat de la seva competència i interès públic ciutadà que no estigui inclosa en el programa d’actuació municipal, per a la qual poden i estan disposats a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. 
L’Ajuntament contesta aquestes iniciatives en el termini màxim de tres mesos i habilita la partida pressupostària per dur a terme aquelles que consideri d’interès. 

El referèndum i la consulta popular
L’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 71 de la Llei 7/1985, i 144 i següents de la Llei 8/1987, municipal i de Règim Local de Catalunya, pot sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos ciutadans, amb l’única excepció dels relatius a les finances locals. 

Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat