Manresa Cultura

Tràmits

Autorització i suport a festes, actes, esdeveniments, circs

Llicència per utilitzar equipaments municipals

Simulacres d'emergència i protecció civil

Sol·licitud d'atorgament honors i distincions

Sol·licitud de sortida d'imatgeria

Sol·licitud denominació d'espai, via, instal·lació pública...

Sol.licitud d’inserció d’actes a l'agenda ciutadana "l'Apuntador"

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura