Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

El CEDEM va donar servei el 2017 a 1.315 persones i experimenta un fort creixement en la xifra d'empreses, llocs de treball creats i suport als emprenedors

El CEDEM va donar servei el 2017 a 1.315 persones i experimenta un fort creixement en la xifra d'empreses, llocs de treball creats i suport als emprenedors


29/03/2018

1.315 usuaris atesos , 366 consultes rebudes, 45 plans d’empresa acompanyats, 77 empreses creades (25 més que l’any anterior), 101 llocs de treball creats (l’any anterior havien estat), 22 cursos realitzats... Són algunes de les xifres del balanç del 2017 del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, que ha tingut un notable creixement d’activitat.

 

El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) és un equipament de l’Ajuntament de Manresa que agrupa els diferents serveis de promoció econòmica i desenvolupament empresarial de titularitat municipal. Situat al Palau Firal, té la missió de contribuir al desenvolupament econòmic de Manresa i la seva àrea d’influència, promoure la cultura emprenedora i la creació d’empreses o facilitar la localització de noves activitats al territori.

 

El 2017 l’activitat del CEDEM va créixer notablement, i es van atendre un total de 1.315 persones, 23 més que el 2016, quan van ser 1.293. Destaca molt especialment l’increment en la xifra d’empreses creades gràcies al suport del centre: s’ha passat de 52 el 2016 a 77 el 2017. L’increment encara ha estat més notable en el nombre de llocs de treball creats: de 66 el 2016 a 101 el 2017.

 

La regidora d’Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz Mas, ha presentat les xifres de balanç i ha fet una valoració molt positiva de l’activitat del CEDEM per promoure el desenvolupament de l’activitat econòmica i l’emprenedoria. Segons ella, la bona tasca de l’equip del centre i l’esforç especial per donar-se a conèixer més (amb una nova imatge gràfica del centre, més presència a xarxes socials, etc) ha donat els seus fruits.

 

247 nous emprenedors i 77 noves empreses creades

 

El nombre de noves persones emprenedores assessorades durant el 2017 al CEDEM ha estat de 247, dels quals el 51% són dones i el 49% són homes, cosa que marca un canvi de tendència respecte anys anteriors, amb més presència femenina entre els que opten per emprendre.

 

Pel que fa al perfil, un 65% dels nous emprenedors tenen entre 31 i 50 anys, i concretament la franja on es concentren més persones usuàries és entre 31 i 40 anys (39%).  Per nivell d’estudis, es constata que la major part són persones amb formació: el grup majoritari és el dels emprenedors/es amb nivell de Estudis universitaris (41 %) seguit del grup amb estudis secundaris superiors amb un 38%. Els que tenen estudis primaris i secundaris representen un 19 % i el 2% restant no tenen estudis. Destaca que hi ha hagut un increment respecte el 2016 en la xifra d’emprenedors/es amb nivell d’estudis universitaris. 

 

Pel que fa a la situació laboral, molts dels que fan l’opció d’emprendre i provar sort amb la creació d’una nova empresa no estan a l’atur, sinó que ja són treballadors/es en actiu. Concretament aquest grup representa el 53 % , mentre que els que estan a l’atur són el 45%, i els que estant estudiant representen el 2% restant.

 

Per lloc de residència, el 55% són de Manresa, el 37% de la resta del Bages, el 7% d’altres comarques i l’1% d’altres indrets de l’estat.

 

Amb aquests emprenedors s’han fet un total de 366 entrevistes, i la major part de les consultes han estat sobre tramitació per la creació d’empreses (57%), estudi de la viabilitat del projecte (14%), finançament (12%), fiscalitat (8%), ajuts i subvencions (6%) i aspectes laborals (5%).

 

Aquests usuaris assessorats pel CEDEM han creat 77 empreses, dins els següents sectors d’activitat: comerç (26%), serveis a les persones (23%), altres serveis (23%), serveis a les empreses (12%), indústria (9%), artesania (3%), construcció (2%) i agricultura (2%)

 

Cal destacar que aquests projectes estan promoguts per un sol emprenedor de forma majoritària. En aquests casos, gairebé sempre, adopten la forma jurídica d'empresari/a individual. En els casos de més d’un soci la forma jurídica més habitual és la de Societat Limitada. El nombre total de llocs de treball que s’han creat ha estat de 101.

 

També destaca que al llarg de 2017 s’ha iniciat l’acompanyament de 45 plans d’empresa, dels quals 31 ja han finalitzat i és previst que puguin desembocar en la creació de noves empreses.

 

També s’han fet 61 sessions inicials per emprendre, a les quals han participat 194 emprenedors/es, i en el capítol d’empreses ja creades i en fase de consolidació, s’han resolt 148 consultes, de 81 empreses diferents.


Formació i viver d’empreses

 

El CEDEM ha realitzat durant el 2017 un total de 22 cursos (154 hores de formació). Hi ha participat un total de 319 alumnes. D’altre banda, a les instal·lacions del palau firal hi ha viver d’empreses i espai coworking. Concretament hi ha 6 dels 8 mòduls disponibles del viver d’empreses ocupats, i 3 dels 4 mòduls de coworking. Es tracta d’espais amb serveis comuns adreçat a emprenedors que inicien una empresa.

 

En el capítol de formació, el 2017 es va fer una formació adreçada específicament a dones, amb el títol de “Dones amb idees”, Va tenir lloc del 3 al 39 de novembre passat i va permetre que 12 dones emprenedores rebessin 24 hores de formació en base a estratègia (pla d’empresa), pla de màrqueting i acció comercial i finances bàsiques, a més a més, d’algunes sessions de coaching personalitzades amb un Personal Coaching.

  

Accions de sensibilització

 

Al CEDEM s’han continuat duent a terme accions i programes de sensibilització, com el programa Idees Joves, de foment de la cultura emprenedora entre els joves de cicles formatius i batxillerat. Hi ha participat 8 centres educatius i 500 alumnes, s’han realitzat 14 tallers i s’han presentat 129 projectes al concurs.

 

D’altra banda, el programa U-Emprèn, de foment de la cultura emprenedora entre universitaris de Manresa, hi ha participat la FUB, la UPC i la UOC, amb 5 projectes tècnics i 5 projectes presentats al concurs.

  

Reempresa i microcrèdits

 

En el marc del programa Reempresa, que vol posar en contacta persones que volen cedir el seu negoci amb persones emprenedores, i acompanyar en el procés de compra-venda de l’empresa, les dades del 2017 són que hi ha hagut 6 casos d’èxit (compra-venda realitzada), 35 nous projectes cedents i 56 nous reemprenedors.

 

També s’ha tirat endavant una nova edició dels microcrèdits, amb tres línies de finançament: negocis oberts al centre històric, negocis oberts a Manresa i inversions per accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda per comerços i serveis. S’han concedit 7 microcrèdits per un valor total de 35.000 euros.

 

Noves iniciatives: Accelera i CEDEM+

 

En el capítol de novetats d’aquesta any, destaca la creació del programa Accelera. Es tracta d’un programa d'acceleració d'empreses ja constituïdes de fins a 5 anys de vida i component innovador, que té per objectius acompanyar-les en l'accés a mercat, l'execució del pla de creixement i acceleració de vendes, professionalitzar els equips promotors, i donar el suport en la gestió del dia a dia de l'empresa.

 

El programa, coordinat pel CEDEM, conjuntament amb Creacció, l'agència d'emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d'Osona, compta amb el suport d'ACCIÓ, l'Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. El programa està valorat en 5.000€ que finança íntegrament ACCIÓ, Ajuntament de Manresa i Creacció. La nova convocatòria del programa va estar oberta fins al 2 de març de 2018.

 

D’altra banda, el mes de novembre es va donar el tret de sortida del programa CEDEM+, una nova iniciativa impulsada des del CEDEM que ofereix un acompanyament especialitzat a persones emprenedores i empreses emergents de menys de 5 anys fonamentades en una proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement i de creació de nous llocs de treball.

 

El programa que té una durada màxima de 4 mesos i no té cap cost per l’emprenedor o empresa seleccionada, ofereix diversos serveis a les empreses participants:

 

a) Diagnòstic de necessitats del projecte empresarial i l'equip

b) Fins a 10 h acompanyament i seguiment d'un assessor/a especialitzat/da

c) Activitats de formació en els àmbits d'estratègia i gestió empresarial

d) Suport en la cerca de finançament.

 

Programa Mentoring

 

El CEDEM també ha portat a terme el Programa Mentoring, un projecte pilot de la Diputació de Barcelona en la què un empresari/a amb experiència acompanya en qualitat de voluntari/a, a un jove emprenedor/a, amb l’objectiu d’ajudar-lo a desenvolupar les competències necessàries per a consolidar i fer créixer el seu nou negoci. El 2017 es van captar 4 mentors.

 

Nova imatge i més moviment a les xarxes

 

Seguint amb les millores de l’espai que es van realitzar durant el 2016, s’ha renovat la imatge corporativa del CEDEM: nou logotip i cartelleria així com també millores substancials tant en la imatge com en l’estructura de la web www.manresa.cat/cedem.

 

També s’han  realitzat accions millores a nivell de comunicació, amb presència activa a xarxes socials, principalment Facebook i Twitter.

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web