Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Ajuts per a joves emprenedors programa Garantia Juvenil 2020

Ajuts per a joves emprenedors programa Garantia Juvenil 2020


Convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.

Objecte

Afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d'“Inscrit beneficiari”, mitjançant mesures de foment del treball autònom que consisteixen en la subvenció  d'un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.  

Persones beneficiàries:

Joves d'entre 16 i 29 anys inscrits al programa de Garantia Juvenil que estiguin en la condició de "inscrit beneficiari" i que es donin o s'hagin donat d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que és el 15 de setembre de 2020.

Import màxim de la subvenció:

10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms de manera ininterrompuda durant un període de 12 mesos.

Sol·licituds:

1.Termini de sol·licituds

De l'11 de juny al 15 d'octubre (nou termini) de 2020 (ambdós inclosos). Enllaç a la sol·licitud

2. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
- Certificat acreditatiu d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil en situació “Inscrit beneficiari”.
- Fotocòpia de la llibreta d'estalvi, extracte tramès pel banc o qualsevol altre document bancari on consti el nom i els cognoms de la persona titular de les dades bancàries  i el número de compte IBAN consignats al formulari de sol·licitud o Full de domiciliació bancària diligenciat i segellat per l’entitat financera. També  l’ha de signar la persona creditora.
- En cas de professionals col·legiats, document d’alta en la mutualitat del col·legi professional i últim rebut de pagament.
- Declaració censal d’alta a l’IAE (model 036-037) o CIRCE (si vas fer l'alta al CEDEM).

3. Requeriments

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent.

Més informació

Sobre la subvenció:

CEDEM

938787625

cedem@ajmanresa.cat

Per inscriure's a Garantia Juvenil:

Oficina Jove del Bages

938771360

bages@oficinajove.cat

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web