Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Subvenció 2021 - Comerç, Serveis i Moda de Catalunya- Del 17/06/21 al 22/07/2021. Ajuts Moda fins el 15/07/21

Subvenció 2021 - Comerç, Serveis i Moda de Catalunya- Del 17/06/21 al 22/07/2021. Ajuts Moda fins el 15/07/21


El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions: en l'àmbit del COMERÇ, DELS SERVEIS I LA MODA per a l'any 2021

Objecte:

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Termini de sol.licitud: Dels del 17 de juny i fins al 22 de juliol de 2021

Excepte el programa 8: Per la transformació i reativació de la moda catalana que el termini de sol.licitud finalitza el 15 de juliol de 2021.

Més informació i presentació de sol·licituds:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/ 

Programes 

Programa 3: Suport en el procés de transformació digital de les empreses

Objectiu

Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra dels clients.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Accions subvencionables: Web personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting digital, ecommerce (recollida al punt de venda), digitalització del punt de venda, projecte d'estratègia digital 360º

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Requisits 
Inversió mínima 1.000 euros
Empreses proveïdores especialitzades.
Data límit execució del projecte: 31 de desembre de 2021
Disponibles en llengua catalana, com a mínim

Quantia de la subvenció

Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

Documentació

  • Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM de l'estat inicial (sense l'aplicació de les accions a subvencionar).
  • Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment a peu de carrer o parada de mercat.
  • Pressupost detallat de les accions a subvencionar•Memòria detallada de les accions a implementar

     

 Programa 4: Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (CONVOCATÒRIA NO OBERTA)

Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Accions subvencionables: Inversió mínima: 2.000€

Àmbit 1: Recuperació de locals buits – obertures
Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros

Àmbit 2: Reformes d’establiments
Botigues i parades de Mercats Municipals amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

.

Documentació
Fotografia façana i interior establiment (previ a l’acció)
Pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes 
Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM 

Programa 8: per a la reactivació i transformació de la moda catalana

Objectiu
Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) i la internacionalització de les marques i dissenyadors
catalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.


Persones beneficiàries
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.


Quantia de la subvenció

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 3.000 eurosCEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web