Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa - Del 08/08/2022 al 30/09/2022 -

Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa - Del 08/08/2022 al 30/09/2022 -


Els ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric de Manresa, tenen com a finalitat la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat, concretament Barri Antic, Escodines i Remei, incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dóna suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament.

  • Línies dels ajuts: conceptes subvencionables, beneficiaris/àries i quantia:
  • Ajut per inici d’activitat: El concepte subvencionable serà la formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús d’immobles, situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. El beneficiari/ària, serà la persona titular de la nova activitat econòmica, que sigui emprenedora i que vulgui iniciar un projecte empresarial o negoci al centre Històric de Manresa. A més, la nova activitat econòmica haurà d’haver-se iniciat a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs). La quantia de la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora emprenedora i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.
  • Ajut per realització d’obres: Els conceptes subvencionables seran les inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre Històric, on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions...entre altres. El beneficiari/ària serà la persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del titular de l’activitat. A més, la inversió mínima subvencionable haurà de ser de 2.000 euros, disposar del corresponent permís municipal d’obres i que el local hagi començat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs). La quantia serà l’import equivalent al 75% de la inversió acreditada. L'atorgament del 75% de la inversió, ve motivat pel fet de la voluntat d'incentivar l'obertura de noves activitats, en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma i/o d'adequació.
  • Ajut per traspàs de negocis preexistents: El concepte subvencionable serà la formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric, entre la persona empresària i la persona reemprenedora. El beneficiari/ària serà la persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs, doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. A més, aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs). La quantia en el cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

A tenir en compte que l’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000 euros.

  • Procés de la sol·licitud:

Les sol·licituds poden presentar-se a l’OAC o bé telemàticament a través del següent enllaç: Sol·licituds Ajuts Centre Històric

  • Consultes o dubtes envers els ajuts:

Per a qualsevol consulta o dubte us podeu posar en contacte amb CEDEM, Centre de Desenvolupament Empresarial, a través d’aquest correu electrònic cedem@ajmanresa.cat. A l’assumpte del correu especifiqueu el següent: “Ajudes negocis CH”.

  • Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 8 d’agost de 2022 i finalitza el 30 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos).

r />


CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web