Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0 - Del 28/06/2022 al 15/09/2022 -

Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0 - Del 28/06/2022 al 15/09/2022 -


El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Direcció General d'Indústria, concedeix aquestes subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció, en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització. 

Persones o entitats beneficiàries:

 • Les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció, sempre que l'activitat principal de l'entitat que sol·licita l'ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detalla a l'annex 2 de les bases de la convocatòria.  
 • Les empreses han de presentar projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital en una planta productiva ubicada a Catalunya.
 • Les empreses han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la xifra de negoci.
 • Les associacions, fundacions i les entitats sense ànim de lucre queden excloses d'aquests ajuts.
 • Cada empresa pot presentar una única sol·licitud. 

Quantia de la subvenció:

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d'ajut per projecte.

Projectes i despeses subvencionables:

Tindrà consideració de despesa subvencionable l'adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) (IVA exclòs) necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

 • Projectes de fabricació, control i gestió de la producció que incorporin tècniques amb big data.
 • Projectes de fabricació que promoguin la producció de noves peces personalitzades per tal de satisfer les necessitats d'un sector industrial específic.
 • Projectes que incorporin robots connectats amb persones treballadores o màquines.
 • Projectes d'IIoT (industrial internet of things).
 • Projectes d'intel·ligència artificial.
 • Projectes de sistemes ciberfísics.
 • Projectes de realitat virtual.
 • Projectes de realitat augmentada.
 • Projectes de bessons digitals (digital twins).
 • Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per a dissenyar nous materials i fàrmacs que millorin el rendiment en sectors com el diagnòstic mèdic o l'enginyeria.
 • Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes.
 • Projectes que requereixin l'´ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser, mesures tridimensionals i aplicacions per a la qualitat i la seguretat alimentària.

Requisits per a obtenir la subvenció:

 • Tenir la condició de micro, petita o mitjana empresa.
 • En el cas d'empreses de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.  
 • Les empreses han d'implementar projectes de transformació digital, com ara adquisició de maquinari i programari avançat o d'incorporació de tecnologies de la indústria 4.0.

Procés de la sol·licitud:

 • Les persones interessades han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases, a través del Canal Empresa Accés directe

Documentació a aportar:

 • La memòria del projecte de transformació digital que ha d'incorporar: el detall de les inversions amb especial incidència a quin tipus de tecnologia de les que es descriuen a la base 5.1, el calendari previst d'implementació, així com els objectius i els resultats esperats del projecte en relació amb el manteniment i la generació d'ocupació, la facturació esperada, l'eficiència de costos, l'impacte en la sostenibilitat i la millora de la productivitat. També s'ha d'especificar l'impacte del projecte d'inversió en empreses proveïdores ubicades a Catalunya.
 • Una diagnosi elaborada per una persona experta independent que estableixi el full de ruta per a la transformació digital de l'empresa cap a la indústria 4.0 i que justifiqui la necessitat i l'oportunitat de la implementació del projecte, en cas que es disposi d'aquest document. Si no es disposa d'aquest document, s'ha de fer constar al formulari.
 • El pressupost detallat del projecte.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de sol·licitud és del 28 de juny de 2022 a les 9:00 h. fins al 15 de setembre de 2022 a les 15:00 h.

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web