Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Subvencions 2021 pel Creixement i competitivitat de l'empresa Artesana- Del 12/05/21 al 15/06/21

Subvencions 2021 pel Creixement i competitivitat de l'empresa Artesana- Del 12/05/21 al 15/06/21


1. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana

Objectiu
Potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-les d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.


Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans

Requisits
Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.
Per poder optar a la subvenció, s'ha d'obtenir, mitjançant els criteris de valoració, una puntuació mínima de 40 punts. Si no s'assoleixen es consideraran denegats.
Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
En el cas dels projectes de transformació digital, a més, han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.
En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent i els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d'oficis artesans.
És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

Quantia de la subvenció
Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Termini
 A partir del 12 de maig i fins el dia 15 de juny de 2021, ambós inclosos

Més informació i tramitació de la sol·licitud al següent enllaç

Despeses subvencionables

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:
- Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
- Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.
- Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres) i adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

- I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:
   Sous i salaris, amortitzacions i rentings, despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, dietes, hotels, etc.
   Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.
   Les despeses establertes a la base 5 de l’annex 1 – bases generals - com a no subvencionables.

 
CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web