Centre Cultural el Casino

Art

Homenatge a Toni Catany

Homenatge a Toni Catany

Homenatge a Toni Catany, amb una vintena d’obres de l’artista manresà Jordi Soldevila Segura, treballades amb vernís i acrílic sobre paper.

Segons l’artista, “en la vanitas s’hi pot intuir la inutilitat dels plaers mundans o la fugacitat de la vida. Només els objectes inanimats poden perdurar, així com la llum que els envolta en silenci”·.

Amb la reinterpretació de l’obra de Toni Catany cada pintura esdevé una escenografia simple, elegant i dramàtica despullant-la de luxes innecessaris o excessius. Amb la simbiosi dels dos mons, emergeixen unes natures mortes on el silenci de la llum mostra una serenitat tal volta plaent, tal volta incòmoda.

L’exposició coincideix de manera inesperada amb l’obertura després de molts anys de lluita del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany a Llucmajor, Mallorca.

Jordi Soldevila i Segura, és llicenciat en belles arts i dissenyador de professió. En Homenatge a Toni Catany s’hi podrà trobar dues influències separades tant en el temps com en l’espai: la inquietant tradició simbòlica de les “vanitas” tan característica de la pintura barroca i l’admiració per la simplicitat i el silenci de les natures mortes o “altars profans” l’última sèrie creativa de Toni Catany (1942-2013), una figura de referència en el mon de la fotografia espanyola.

Més informació:

http://www.manresacultura.cat/casino/menu/15493-homenatge-a-toni-catany

 

Facebook Centre Cultural Casino