Centre Cultural el Casino

Art

Exposició "La construcció al segle XX" en les nostres comarques.

La construcció al segle XX, també a les nostres comarques, ve marcada per canvis molt importants en els materials i en tècniques i sistemes constructius, com ara el formigó armat, la prefabricació, la industrialització... I tot això va anar acompanyat d’eines, recursos i material documental que va marcar el dia a dia del procés constructiu i de les obres de les comarques. És per això que la delegació, conjuntament amb el Gremi de Constructors, organitza una exposició de recull de documentació i material de la construcció del segle XX, cedit per arquitectes tècnics i agremitats, que esdevé tot un recorregut en el temps a través de les eines, elements i documentació que s'han fet servir sempre en el dia dia de la nostra professió. Horari: de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 9h a 14,30h Lloc: Plana de l'Om 6, baixos de Manresa Us hi esperem a tots per viatjar en el temps

Exposició
Facebook Centre Cultural Casino