Centre Cultural el Casino

DISRUPCIÓ TECNOLÒGICA EXPONENCIAL. INTIMITAT, EXHIBICIÓ I CONTROL, amb Francesc Torralba

El ponent és doctor en filosofia, teologia, pedagogia i història de l’art. Catedràtic de filosofia, ensenya a la Universitat Ramon Llull

DISRUPCIÓ TECNOLÒGICA EXPONENCIAL. INTIMITAT, EXHIBICIÓ I CONTROL,  amb Francesc Torralba

Vivim una intensa i extensa disrupció tecnològica. La tecnologia ja no és un instrument que tenim a l'abast. És un sistema en el qual naixem, vivim, treballem i interaccionem els uns amb els altres. Està transformant vertiginosament el nostre estil de vida, de producció i de consum. Volem fixar l'atenció entre categories clau: la crisi de la intimitat, la necessitat d'exhibició i el perill del control social.

Facebook Centre Cultural Casino