Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Idees Joves

Resum de les bases del XI Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa

El XI Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de d’empresa.

Bases generals

1. Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que participin el en programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa.

2. Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones.

3. Les propostes podran presentar-se com a màxim fins el dia 17 d’abril de 2015

4. El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” (enviar per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.), tenint en compte:

a) Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte d’idees
b) La documentació enviada per e.mail o penjada en xarxes virtuals ha d’estar correctament identificada.
c) En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb el treball (cd, dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.
d) Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser màxim de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos penjats al youtube)
e) Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd, llapis de memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del projecte. L’Ajuntament de Manresa no es compromet el retorn d’aquests suports digitals.

5. El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on estigui matriculat, a  l’Ajuntament de Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o al Centre de Desenvolupament Empresarial-CEDEM- Palau Firal de Manresa, polígon industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa.

6. La sol·licitud de participació/pla d’empresa s’acompanyarà d’una fotocòpia del DNI dels alumnes participants.

7. El jurat dels premis estarà format per un nombre de membres no inferior a tres, designats per l’Ajuntament de Manresa. En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.

8. El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el mes de maig de 2015.

9. Els criteris de valoració seran els següents:

Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10 dels apartats A a D, fent la mitja en cada apartat. Tenir en compte:
(1) Material no obligatori que només es tindrà en compte al fer la mitja si es presenta.
(2) Obligatori presentar-ho en la categoria de Pla de Viabilitat

Criteris de valoracions

A- Presentació

Estructura (introducció, desenvolupament i resultats)
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...)
Capacitat de síntesi
Presentació formal escrita
Logo coherent amb servei o producte
Maqueta, anuncis, díptics... (1)

B- Innovació

Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el territori o unes millores competitives dels existents)
Resposta a una necessitat
Descripció del producte o servei
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci)
Anàlisi DAFO

C- Desenvolupament

Preu coherent (viabilitat comercial)
Mercat on es dirigeix
Perfil clients
Competidors
Promoció i publicitat: 
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la resta del 50% els materials que acompanyen i la seva relació amb el producte/servei:díptics, vídeos anuncis, power point...
Organització i recursos humans
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat

D- Pla econòmic financer (2)

Inversions necessàries
Recursos econòmics disponibles
Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables)
Pèrdues i guanys

Es valorarà fins a 10 punts cada un dels apartats anteriors.  Resultarà guanyadora la idea (A+B+C)  i el pla de viabilitat (A+B+C+D) I i II que rebi més puntuació:

Premi millor idea empresarial: A+B+C

Premi millor pla de viabilitat I i II: A+B+C+D

Premis especials:
Premi al projecte més innovador: B
Premi al projecte més ben treballat: A
Premi al projecte més ben desenvolupat: C
Premi al millor projecte cooperatiu: A i C  (per aquelles propostes on l'organització i recursos humans es prevegin sota la formula d'empresa cooperativa)

10. Els premis consistiran en:

A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa 

Premi millor idea empresarial: 500€
Accèssit millor idea empresarial: 250€

Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior:

Premi millor pla de viabilitat I: :500€
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€

Categoria Cicles formatius de Grau Mitjà: 

Premi millor pla de viabilitat II:  500€
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250€

Premis especials:

Premi al projecte més innovador: 150€
Premi al projecte més ben treballat: 150€
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150€

A atorgar per part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya

Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya

Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

Els premis monetaris es podran complementar amb alguna sortida relacionada amb emprenedoria.

Els premiats menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un tutor del centre educatiu corresponent.

11. L’Ajuntament de Manresa podrà difondre el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats i aquests quedaran al seu ús i disposició.

12. Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.

Es podran consultar les bases completes al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat