Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Atenció Tributària

 • Alta de Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació Informació Tramitar
 • Alta/baixa/canvi de la domiciliació bancària pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA. Informació Tramitar
 • Aportar documentació relacionada amb un procediment inspector (ITR.INS) o altres Informació Tramitar
 • Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) Informació Tramitar
 • Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores Informació Tramitar
 • Bonificació de l'IBI per famílies nombroses Informació Tramitar
 • Consentiment per a l'enviament del calendari fiscal a través de correu electrònic -amb signatura electrònica Informació Tramitar
 • Consentiment per a l'enviament del calendari fiscal a través de correu electrònic -sense signatura electrònica Informació Tramitar
 • Declaració censal sobre la baixa de l'impost sobre activitats econòmiques -IAE- Informació Tramitar
 • Declaració censal sobre la variació de l'impost sobre activitats econòmiques -IAE- i declaració per gaudir i deixar de gaudir d'exempció de l'impost Informació Tramitar
 • Declaració censal sobre l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques -IAE- Informació Tramitar
 • Declaració del canvi de domicili fiscal Informació Tramitar
 • Declaració d'ingressos mínims a efectes de la reducció de la taxa d'escombraries Informació
 • Declaracions tributàries en matèria cadastral Informació Tramitar
 • Devolució d'ingressos indeguts Informació
 • Fraccionament/ajornament del pagament Informació Tramitar
 • Informe de pagament de tributs Informació Tramitar
 • Informe sobre titularitat de béns (sense certificat digital. Enviament de documentació al domicili fiscal) Informació Tramitar
 • Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital) Informació Tramitar
 • Interposició d'un recurs contra actes de gestió tributària i matèria cadastral Informació Tramitar
 • Pagament de tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL Informació Tramitar
 • Participació en adjudicació directa de béns Informació Tramitar
 • Participació en subhasta Informació Tramitar
 • Recurs contra dades cadastrals. Informació
 • Recurs contra el recàrrec i interessos (provisió de constrenyiment) d'una multa Informació
 • Recurs de reposició interposat contra el recàrrec i interessos d'un rebut o liquidació tributària o altres actes recaptadors Informació
 • Resum dels deutes tributaris Informació Tramitar
 • Sol.licitud d'avançament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte Informació Tramitar
 • Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà Informació
 • Sol.licitud d'exempció del pagament de l'IVTM - impost de vehicles de tracció mecànica Informació Tramitar

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat