Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Preinscripció a P3 i 1r d'ESO curs 2017-2018

Qui ha de fer la preinscripció? 

Tots els nens i nenes nascuts l’any 2014 han de fer preinscripció per P3. 

Tots els nois i noies nascuts l’any 2005 han de fer preinscripció per 1r d’ESO. 

En el cas de voler sol·licitar un canvi d’escola en altres cursos, també cal fer-ho durant aquest període i seguir el mateix procediment. 

Quan s’ha de fer la preinscripció? 

Les dates previstes són del 23 de març i 4 d'abril de 2017

On s’ha de fer la preinscripció? 

Cal presentar la sol·licitud, preferiblement, al centre demanat en primer lloc o també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització (Ctra. Vic, 16. Edifici Infants)

Quina documentació cal presentar? 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació  

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació per a infants estrangers poden acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen. 

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) 

• Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball si s’al•lega aquest com a criteri de proximitat: contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa 

• Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI o a la targeta de residència de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’infant, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

• Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció) 

• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat –si s’al·lega aquesta condició- emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició. 

• Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’infant està diagnosticat d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

Consulta les Àrees de proximitat a les escoles d'educació infantil i primària 

Per a més informació podeu consultar també la web de la Generalitat de Catalunya


Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat