Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació definitiva

Actualment no hi ha cap ordenança ni reglament en tràmit d'aprovació defiinitiva.