Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació inicial

A continuació es recullen les ordenances i reglaments per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb indicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans, data en què finalitza el termini de consulta i enllaç per realitzar les aportacions:

Reglament Orgànic Municipal

Edicte: Edicte d'aprovació inicial del Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Manresa

Document per aprovació: Document del Reglament orgànic municipal aprovat inicialment al Ple municipal de 18 de maig de 2023

Dates d'exposició al tauler municipal: Del 19/05/2023 al 01/07/2023 (inclòs)