Govern obert i transparència

Gestió tributària


El servei de gestió tributària i recaptació vetlla pel compliment de les obligacions tributàries per part de la ciutadania.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

 • Gestionar i recaptar els tributs (impostos, taxes i contribucions especials) i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament

 • Dur a terme la inspecció relativa a tots els impostos i taxes municipals

 • Tramitar procediments d'embargament per tal d'aconseguir el cobrament dels ingressos municipals

 • Dur a terme la gestió delegada en matèria cadastral

La informació relativa a cada un dels tributs municipals la trobareu accedint a les ordenances fiscals:

ORDENANCES FISCALS

Per a qualsevol tràmit, consulta o informació en relació a la gestió tributària i recaptació, la ciutadania es pot adreçar a l’oficina d’atenció tributària (OAT), sent l’objectiu d’aquesta oficina facilitar els tràmits que han de realitzar els ciutadans i oferir una atenció personalitzada. L’adreça i horari de l’OAT la trobareu a continuació.

No obstant, en compliment de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, algunes persones, entre elles les jurídiques, estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament. A l’OAT s’ofereix atenció i informació a aquestes persones, però, els tràmits els han de realitzar de forma electrònica mitjançant la web municipal.

Per realitzar els tràmits de gestió tributària i recaptació de forma electrònica, podeu clicar l’enllaç següent:

TRÀMITS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

Per conèixer la situació dels vostres expedients, així com, informació relativa als vostres rebuts, liquidacions, autoliquidacions i multes de trànsit, podeu accedir a la carpeta ciutadana:

CARPETA CIUTADANA • Adreça:
  Oficina d'Atenció Tributària (OAT) - Plaça Major 6, baixos
 • Telèfon:
  93 878 2443 / Fax 93 878 2336
 • Correu electrònic:
  oat@ajmanresa.cat
 • Horari:
  Dilluns de 8.30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8.30h a 14h.
  A l'estiu, (1 de juliol al 15 de setembre): de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.
  Actualment l?atenció presencial a l?OAT es realitza amb cita prèvia, sol·liciti la seva cita trucant al telèfon 93 878 24 43 o enviant un correu a oat@ajmanresa.cat