Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

S'obre la convocatòria per a ajuts destinats a fomentar l'obertura d'activitats al Centre Històric

Dimecres, 18 d'Agost de 2021
S'obre la convocatòria per a ajuts destinats a fomentar l'obertura d'activitats al Centre Històric
Cada beneficiari podrà rebre un import de fins a 3.000 euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre

L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat del programa és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament.


Hi ha dissenyades tres línies d’ajudes. La primera destinada a les persones que hagin iniciat una activitat econòmica a partir del 5 de desembre de 2020. La segona línia és per a la realització d’obres de reforma i adequació del local on s’allotgi una nova activitat ; en aquest cas, si bé el negoci s’ha d’haver iniciat a partir del 5 de desembre de 2020, les inversions de reforma i adequació poden referir-se a un període anterior (a partir del 5 de desembre de 2019). I la tercera és el traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d’una activitat en funcionament entre la persona empresària i la persona emprenedora. Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del 5 de desembre de 2020. L’import total a percebre a cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat, serà de 3.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza al 30 de setembre de 2021. La documentació  es pot presentar presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Manresa, situat a la Pl. Major núm. 1, o telemàticament a través d’aquest enllaç.

Per qualsevol dubte relacionat amb aquestes ajudes, podeu posar-vos en contacte amb el CEDEM- Centre de Desenvolupament Empresarial al telèfon 938787625.