Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

El cost del Pla de reconstrucció de l'Ajuntament de Manresa per fer front a la Covid-19 s'acosta als 5,5 milions d'euros

Dimecres, 19 de Maig de 2021
El cost del Pla de reconstrucció de l'Ajuntament de Manresa per fer front a la Covid-19 s'acosta als 5,5 milions d'euros
L’onzè informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa constata que, fins a mitjans de maig, s’han destinat 5.486.058,92 euros a l’aplicació de les mesures previstes en el Pla després d'haver registrat un increment de 258.502,97?euros (4,94%) en relació al mes anterior; bàsicament per les noves aportacions de l'Ajuntament, que ha assumit un 54% del cost total.

El cost global del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa s’eleva a 5.486.058,92 euros, segons les dades que figuren en l’informe de seguiment corresponent al mes de maig que aquest dijous s’ha presentat al Ple. El document constata que les aportacions a les mesures previstes en el Pla per fer front als efectes de la Covid-19 a la ciutat s’han incrementat e 258.502,97?euros (4,94%) en relació a l’anterior informe de l’abril.

 

En aquest informe es mostra un augment de la proporció de la despesa total que assumeix l'Ajuntament a l'hora de finançar el Pla, que passa del 52% fins a prop del 54%, i continua sent l’administració que ha assumit més despeses del al Pla, per davant de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

 

 

Total

%

Ajuntament

2.960.573,59 €

53,97

- Aportacions

2.423.364,82 €

44,17

- Menys ingressos

537.208,77 €

9,79

Generalitat

1.428.919,26 €

26,05

DIBA

1.068.036,93 €

19,47

Altres

28.528,54 €

0,52

TOTAL

5.486.058,92 €

 

  

Aquest increment de 258.502,97?euros es deu, bàsicament, a l’aportació municipal de 200.000 euros a la campanya de bons de consum local i a la subvenció de 28.000 de la Diputació de Barcelona per realitzar la campanya “Reactiva”. L’augment es completa amb nous recursos destinats a l’adquisició de plataformes tecnològiques (17.456,67 €), com la que ha permès la posada en marxa del nou canal de WhatsApp d’atenció ciutadana; a actuacions en l’àmbit turístic (7.222,00 €), a la primera edició de la Setmana de l’Ocupació del Bages (2.916,42 €)  i a elements de seguretat i higiene per la Covid-19 per a treballadors i usuaris dels equipaments municipals (2.126,88 €).

 

  • Campanya Bons de consum local: 200.000,00 € 
  • Campanya Reactiva: 28.000,00 € 
  • Canal WhatsApp: 11.083,60 €
  • Plataforma de formació on-line (CIO i Cedem/RRHH): 6.373,07 € 
  • Campanya “Descobrir Manresa ve de gust” a la restauració: 3.500,00 €
  • Reprogramació del cicle Quinze Vint-i-dos: 3.722,00 €
  • Setmana de l’Ocupació del Bages: 2.916,42 €
  • Gel hidroalcohòlic i mascaretes per a treballadors i usuaris: 2.126,88 €
  • Mascaretes tallers any 2020: 781,00 €


La distribució de les actuacions per àmbits

 

Les actuacions en l’àmbit econòmic i fiscal (20,47%) i les de l'àmbit laboral i de foment de l’ocupació (19,52%) continuen sumant el major percentatge de les despeses realitzades en el desenvolupament del Pla, seguides per les de l’àmbit social (19,31%) i les de l’àmbit de les persones (14,60%).

 

També continuen tenint molt pes les actuacions del capítol dedicat a la cultura, els esports i el lleure (11,08%) i al de l’espai públic i la mobilitat (5,10%).

 

1. Àmbit social.

1.059.274,48 €

19,31%

2. Àmbit de les persones.

800.925,27 €

14,60%

3. Àmbit laboral i foment de l’ocupació.

1.070.935,69 €

19,52%

4. Àmbit econòmic i fiscal.

1.123.235,35 €

20,47%

5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic.

12.921,41 €

0,23%

6. La funció pública i l’administració local.

166.079,92 €

3,03%

7. Els espais municipals i les promocions públiques d’habitatge.

246.626,88 €

4,50%

8. Àmbit de a cultura, l’esport i el lleure.

607.896,43 €

11,08%

9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat.

279.620,25 €

5,10%

10. Àmbit sanitari.

31.521,89 €

0,57%

11. Àmbit emocional.

23.175,85 €

0,42%

12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes.

22.375,50 €

0,41%

13. Seguiment del Pla i transparència.

41.470,00 €

0,76%

TOTAL MAIG

5.486.058,92 €

 

 

L’informe inclou les mesures impulsades pels diversos serveis municipals en el marc del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa i s’actualitza periòdicament, coincidint amb els plens municipals, com a mecanisme de seguiment del grau d’aplicació del Pla.

 

Podeu consultar la versió íntegra de l’informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmic de Manresa del maig.