Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

L’Ajuntament de Manresa ha impulsat un Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica per atenuar els efectes devastadors del coronavirus en tots els àmbits de la ciutadania amb el suport unànime de tots els grups municipals, que l’11 de maig van signar les "Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa".

La incertesa generada per l’evolució de la pandèmia ha propiciat que s’hagi decidit apostar per un Pla dinàmic, que es vagi adaptant a una situació canviant per donar resposta a les necessitats que es vagin presentat en cada moment.

Per això, us oferim aquesta web amb les mesures actualitzades i el seu cost econòmic, en els casos que sigui possible quantificar-lo, així com l’estat d’execució en què es troben

Total actuacions: 233

Total pressupost: 6.098.301,32 €

Últimes notícies